Op je hoede voor asbest

Op je hoede voor asbest

Intussen is het algemeen bekend dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Maar vooraleer de schadelijke gevolgen van asbest bekend waren, werd vroeger heel vaak asbest gebruikt en verwerkt in honderden soorten bouwmaterialen (golfplaten, vloer- of muurtegels, leien, dakgoten, afvoerbuizen enz.) Het produceren, verhandelen of hergebruiken van asbest werd pas verboden in 1998. Het is dus best mogelijk dat je bij de aankoop van een woning asbest terugvindt in of rond de woning.  

Is asbest een probleem?!

Toch hoeft er geen reden te zijn tot paniek wanneer je asbest vaststelt in je woning. Asbest is pas schadelijk voor de gezondheid wanneer de kleine vezels loskomen en je deze inademt. Het aanraken van asbest is dus niet gevaarlijk. Als de materialen nog in goede staat zijn, zitten die asbestvezels immers zeer grondig vast. Dit wordt hechtgebonden asbest genoemd (bijv. golfplaten, leien, onderdakplaten, vloertegels…).

Zelf asbest verwijderen is voorzorgsmaatregelen nemen!

Van zodra je overgaat tot grote renovatiewerken, bestaat de kans dat het bouwmateriaal en bijgevolg het asbest beschadigd wordt en eventueel loskomt. In de meeste gevallen kun je het asbest zelf verwijderen of afschermen, mits je enkele voorzorgsmaatregelen neemt natuurlijk. Eerst en vooral moet je zelf steeds een stofmasker gebruiken en draag je bij voorkeur een wegwerpoverall.

Bovendien moet je het asbesthoudend materiaal goed bevochtigen, zodat de vrijgekomen vezels niet kunnen wegwaaien en de kans op het inademen van de vezels aanzienlijk daalt. Bevochtigen is in dit geval niet gelijk aan reinigen. Zo is het gebruik van een hogedrukreiniger in het geval van golfplaten of asbesthoudende dakbedekking uit den boze. Het meest veilige wat je in dat geval kan doen, is het asbesthoudend materiaal vervangen.

Ook mechanische werktuigen (boormachine, slijpschijf…) gebruik je beter niet, want ook hier is de kans dat de vezels in grote hoeveelheden loskomen te groot. Je gebruikt dus best handgereedschap of traagdraaiende werktuigen. Het asbesthoudend materiaal dien je apart te bewaren en mag absoluut niet vermengd worden met ander bouwafval. Daarnaast moet gooien met asbesthoudend materiaal zeker vermeden worden, want van zodra het barst, kunnen er opnieuw vezels vrijkomen.

Zorg nadien ook voor voldoende verluchting en maak alles opnieuw proper met water (een stofzuiger waait de vezels immers de lucht in).

Professionele hulp inschakelen voor asbest

Het wordt een heel ander verhaal wanneer asbest in slechte staat is of als het asbest niet gebonden is aan een dragermateriaal. Dit wordt ongebonden asbest genoemd. (bijv. plaasterisolatie, afdichtingskoord...). Ook beschadigd asbestcement of in het algemeen moeilijk verwijderbare asbest, probeer je beter niet zelf te verwijderen. In deze gevallen, is het aangeraden om beroep te doen op een professionele asbestverwijderaar. Enerzijds zijn er aannemers die hiervoor een opleiding hebben gevolgd, anderzijds zijn er erkende asbestverwijderaars die gespecialiseerd zijn in het verwijderen van asbest.

Waar kun je terecht met asbestafval?

Eenmaal je alle asbesthoudende materialen verwijderd hebt uit de woning, moet al het asbestafval natuurlijk nog definitief weggebracht worden. Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen hechtgebonden asbest en ongebonden asbest. Hechtgebonden asbest kun je zelf brengen naar een containerpark, een vergund sorteercentrum of een vergunde stortplaats. Voor ongebonden asbestafval kun je steeds terecht bij een voor asbestafval geregistreerd inzamelaar.

Het asbestattest

In maart 2019 werd een regeling goedgekeurd over de invoering van een asbestinventarisattest. Wanneer een pand verkocht wordt dat voor 2001 gebouwd werd, zal het hierdoor naar de toekomst toe verplicht zijn om een abestinventarisattest over te maken aan de koper(s). Op die manier worden toekomstige eigenaars van de woning op de hoogte gebracht van eventuele gezondheidsrisico’s en kan er meegedeeld worden hoeveel de asbestverwijdering hen zal kosten. Het feit dat er dergelijk attest  aanwezig moet zijn, betekent dus niet dat verkopers verplicht zullen zijn om de woning asbestvrij te maken.

Deze nieuwe informatieplicht zal in de loop van 2022 van kracht worden. Wij brengen je uiteraard op de hoogte wanneer dat het geval is!

Nieuwsgierig hoe je via soldandset.be zelf je huis kan verkopen? Neem dan contact met ons op!

Indien er asbest aanwezig is in ofwel je huidige, ofwel je toekomstige woning, hoef je je geen zorgen te maken, zolang je voldoende voorzorgsmaatregelen neemt en/of je beroep doet op een erkende asbestverwijderaar. Bovendien zal het asbestinventarisattest er in de toekomst voor zorgen dat je hieromtrent heel goed op de hoogte bent! 

Lees ook: